הוספת מבוטח
הסרת מבוטח

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל כוללת גם הרחבות לביטוח הבסיסי בתוספת פרמיה, לדוגמא – כיסוי לקורונה, הרחבות לפעילויות ספורט, ביטוח למכשירים אלקטרונים בגין גניבה ועוד.

תקופת הביטוח המקסימלית משתנה מחברה לחברה ותלויה בין היתר גם בגיל הנוסע. בגין טיסה לארה"ב תידרש תוספת פרמיה. תמחור מלא, בהתאם לנתונים האישיים, תקבלו בעת הליך הרכישה של הפוליסה, באתרי החברות.